Admitere 2007 – medicina generala

April 16th, 2007    Posted by: Andrei

După cum v-am zis m-am interesat la facultate şi am facut rost de :

Tematica examenului de admitere
iulie 2007 – medicina generala

Din câte ştiu programa pentru biologie nu s-a schimbat. Iată programa cea noua :

A, BIOLOGIE – manual pentru clasa a Xl-a Autori: Aurel Ardelean, Ionel Rosu, Calm Istrate Editura LEDA – Corint, Bucure§ti 2002 ISBN 973-85891-0-X
1. Celula (pag. 6-8)
2. Tesuturile (pag. 10-16)
3. 10.1 Mediul intern (pag.77-80)
5.2 Analizatorul kinestezic (pag.44)
5.3 Analizatorul olfactiv (pag.45)
5.4 Analizatorulgustativ (pag.46)
6. Sistemul endocrin (pag.55-60)
7. Sistemul osos (pag.61-62)
8. Sistemul muscular (pag.63-67)

B. BIOLOGIE – manual pentru clasa a Xl-a Autor Tatiana Tiplic Editura Niculescu ABC, Bucure§ti 2002 ISBN 973-568-771-2
I. Alcaruirea corpului uman (pag.15-30)

Organe şi sisteme ale corpului – Sistemele:

- digestiv
- respirator
- circulator
- excretor

II. Functiile fundamentale ale organismului uman .

1. Functiile de relatie Sensibilitatea. Sisteraul nervos (pag.32-59)

Analizatorii:
- cutanat (pag.63-64)
- vizual (pag.64-67)
- acustico-vestibular (pag.68-71)
2. Functiile de nutritie (pag.83-98)

Digestia §i absorbtia. Sistemul digestiv

Respiratia. Sistemul respirator

Circulatia. Sistemul vascular

Excretia. Sistemul excretor …
3. Functia de reproducere. Sistemul reproducator (pag.100-102)

III. Orgamsmul uman – un tot unitar (pag.104-115)

Metabolismul (pag.105-111)
Reglarea metabolismului (pag.lll)
Reglarea functiilor sistemelor: (pag.112-115 inclusiv)
- digestiv respirator
- circulator
- excretor
- reproducator

Iată şi programa pentru una dintre probele opţionale, Chimie :

Tematica pentru examenul de admitere 2007 – Chimie organica
Facultatea de Medicina Generala

1. Structure şi compozitia substantelor organice . Elemente organogene Legatun chimice in compusi, organici. Hibridizarea si catene de atomi de carbon’ Formula brute, moleculare si structure ale compusiior organici studiati. Nomenclature şi clasificarea compusiior organici studiati Izomeria de catena pozitie, geometnca de functiune, optica pentru compusii organici studiati
2 Alcani. Metode de .obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice : reactii de ardere, cracare, izomenzare, dehidrogenare, halogenare Utilizari
3 Alchene, Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice : reactii de aditie hidrogen halogen;, hidracizi, apa), halogenare in pozitie alilica polimenzare, oxidare blanda si energica, ardere Utilizari
4 Alcadiene Metode de obtinere. Proprietati chimice: reactii de aditie de hidrogen , halogeni;reactii de polimerizare si copolimerizare, oxidare energica Cauciucul natural si sintetic.
5 Alchine. Metode de obtinere a acetilenei. Proprietati fizice Proprietati
react,, de substitutie, reactii de oxidare si ardere. Utilizari. Polime zarea monomerilor vinilici.

6 Arene. Metode de obtinere. Caracterul aromatic. Proprietati fizice Proprietati chimice: reactii de oxidare la nucieu, reactii de substitutie la nucleu (nitrare suifonare, halogenare alchilare, acilare ); orientarea substituentilor in nucleul aromatic; reactii de aditie la nucieu (hidrogen §i halogeni); reactii de haloqenare si oxidare la catena laterala. Utilizari
7 Derivati halogenati. Metode de obtinere. Proprietati chimice : reactii de
hidroliza, reactii cu cianuri alcaline, amoniac, amine, magneziu, arene,
reactia de dehidrogenare. Utilizari
8 Alcooli Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice ■ reactii cu metale alcaline, reactii de eterificare, esterificare, deshidratare, oxidare blanda si energica, reactia de ardere, fermentatia acetica Utilizari § 9. Fenoll Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice • evidentierea caracterulu. acid: reactia cu metale si hidroxizi alcalini, reactiile de eterificare si esterificare, reactia de condensare a fenolului cu formaldehida reactii ale
nucleului aromatic ( nitrare, sulfonare, hidrogenare), reactia de oxidare. Utilizari 10. Amine Metode de obtinere. Proprietati fizice Proprietati chimice: evidentierea caracterului bazic, reactii de alchilare, acilare, oxidarea anilinei reactia diazotare, proprietatile sarurilot de diazoniu. Utilizari ‘
11. Compusi carbonilici. Metode de obtinere. Proproetati fizice. Proprietati
chimie: reactii de aditie a hidrogenului, acidului cianhidric, reactia de
condensare, reactia de oxidare, reactii de recunoastere.
12 Acizii carboxilici. Metode de obtinere. Proprietati fizice. Proprietati chimice • reactii comune cu acizii anorganici, reactia de esterificare-proces de echilibru
reactia cu amoniacul si aminele, formare de amide,nitrili, cloruri acide, anhidride
acide. Utilizari
13.Derivati functionali ai acizilor carboxilici: amide: Metode de obtinere ş\
proprietati chimice (reactii de hidroliza, deshidratare), esteri: Metode de obtinere
şi proprietati chimice (hidroliza).
14.Grasimi. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactia de saponificare.
Sapunuri si detergenti. Utilizari.
15.Aminoacizi. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactii ale gruparifor
COOHsjNH2, caracter amfoter, reactii de condensare si policondensare -
formarea de peptide. Importanta fiziologica.
16. Monozaharide: glucoza si fructoza. Proprietati fizice . Proprietati chimice :
reactii ale gruparilor carbonil si hidroxil, oxidarea monozaharidelor, fermentatia
alcoolica, reactia de condensare.
17.Dizaharide – zaharoza. Proprietati fizice. Proprietati chimice: reactia de
hidroliza , carbonizarea zaharului. Importanta fiziologica.
18.Compusi macromoleculari naturali. Proteine. Amidon. Celuloza. Stare
naturala, proprietati fizico-chimice. Identificarea proteinelor si amidonului.
Importanta .-

Manuale de chimie recomandate :
Chimie cls. aXlI- a
Ion Baciu;Daniela Bogdan, George Loloiu-CHIMIE-Manual pentru clasa a 12-a-
C1-Editura All Educational, Bucuresti, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Chimie cls. aXl-a
Olga Petrescu, Gabriela Dobrescu- CHIMIE- Manual penfru clasa a Xl-a- Editura
Aramis Print s.r.l., Bucuresti, 2002-2005
Chimie Organica-Teste penfru admiterea in Invatamantul superior 2007-Editia a X-a revazuta si adaugita, Editura Universitara’” Carol Davifa” Bucuresti, 2006

Iată şi tematica pentru cealalta proba opţională, Fizică:

PROGRAMA DE FIZICA PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE LA MEDICINA GENERALA 2007
ELECTROSTATICA. Sarcina electrica. Forte electrice. Campul electric. Intensitatea campului electric (fara. Teorema lui Gauss). Potentialul electric. Suprafete echipotentiale. Energia potentiala a unui sistem de sarcini electrice. Capacitatea electrica a unui conductor izolat. Condensatorul electric. Capacitatea unui condensator cu vid (fara secfiunea Capacitatea unui condensator sferic cu vid). Gruparea condensatoarelor electrice (fara Transformarea stea-triunghi). Energia campului electric dintre armaturile unui condensator.
ELECTROCINETICA Conductia electrica. Curentul electric. Tensiunea electrica. Legea lui Ohm. Teoremele lui Kixchhoff. Metode de rezolvare a retelelor de curent continuu. Gruparea in serie si In paralel a rezistentelor electrice (fara Transformarea triunghi-stea). Gruparea generatoarelor liniare. Energia si puterea electrica (fara Contorul electric).
ELECTROMAGNETISMUL. Campul magnetic. Actiunea unui magnet asupra unui curent electric. Definitia inductiei magnetice. Actiunea unui camp magnetic asupra unui circuit inchis. Campul magnetic creat de curentul electric. Forta electrodinamica. Definirea amperului. Inductia electromagnetica. Autoinductia. Inductanta. Energia magnetica inmagazinata intr-o bobina.
STUDIUL FLUIIDELOR. Presiunea hidrostatica si presiunea atmosferica. Legea lui Arhimede. Tensiunea superficiala. Fenomene capilare.
ELEMENTE DE TERMODINAMICA. Agitatia termica. Notiuni termodinamice de baza. Echilibrul termic. Temperatura. Dilatarea lichidelor. Forte intermoleculare. Modelul gazului ideal. Formula fundamentala a teoriei cinetico-moleculare aplicate gazului ideal. Interpretarea cinetico-moleculara a temperaturii. Transformari simple ale gazului ideal. Lucrul mecanic si caldura in termodinamica. Calorimetrie. Coeficienti calorici. Energie interna. Primul principiu al termodinamicii. Relatia lui Robert-Mayer. Aplicatii ale principiului I al termodinamicii. Principiul al II-Iea al termodinamicii (fara sectiunea Entropia §i inegalitatea lui Clausius). Termodinamica transformarilor de faza.
OPTICA GEOMETRICA. OPTICA ONDULATORIE. Principiile opticii geometrice. Reflexia si refractia luminii. Dioptrul sferic. Dioptrul plan. Oglinzi sferice. Oglinda plana. Lentile subtiri Sisteme de lentile. Ochiul. Vederea cromatica. Fotometria. Marimile caracteristice ale unui instrument optic. Microscopul optic (fara Clasificarea instrumentelor optice. Instrumente care dau imagini reale, Instrumente care dau imagint virtuale). Dispersia luminii. Interferenta luminii. Dispozitivul lui Young (fara Interferenta luminii printr-o lama cu fete plan-paralele §i Dispozitive interferenriale). Difractia luminii. Reteaua de difractie. Polarizarea luminii.

Manuale recomandate:
Electrostatica electrocinetica si electromagnetismul (Fizica Fl manual pentru clasa a X-a autorr
Rodica lonescu-Andrei, Cristina Onea, Ion Toma, EdituraTeora 2000, 2003).
Obs.: Din materia cuprima in sectiunile “Notita Documentara” nu se vor realiza subiecte!

Studiul fluidelorsi elemente de termodinamica (Fizica – manual pentru clasa a XI -a Fl* Fl
F2, autor: Daniel Ovidiu Crocnan, Editura Sigma, Bucuresti, 2001-2004). “‘ ‘
Obs.: Din materia cuprima in sectiunile “Lectura” nu se vor realiza subiecte.’

Optica geometrica, optica ondulatorie, elemente defizica atomului si a nucleului (Fizica Fl manual pentru clasa a XII-a, autor: Gabriela Cone, Editura Plus 2002, 2004,2005).

Observatie: Pentru capitolele mentionate se pot folosi oricare dintre manualele alternative aprobate de minister.

Cam asta e tematica pentru admiterea din iulie 2007. Carţile de teste se pot cumpăra de la poarta facultăţi, la fel ca şi tematica.

notă: Tematica a fost “scrisă” cu ajutorul unui program ce recunoaşte textul din jpguri.

Tags: ,

Leave a Reply

 

Navigation: